تاریخ : دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۰ Monday, 24 January , 2022

ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

22آبان

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شد

تهران- ایرنا- در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، «سیدمجتبی خیام‌نکویی» به سمت معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شد.